• Stel een vraag

AI-Disclaimer voor Vanden Broele Connect

Laatst bijgewerkt op 14/05/2024

Op deze pagina willen we u informeren over de wijze waarop Vanden Broele kunstmatige intelligentie (AI) inzet om Vanden Broele Connect te verbeteren.

AI-Gebruik

Bij Vanden Broele Connect implementeren we AI-technologieën om gebruikers te helpen bij het vinden van kennis en informatie. Deze implementatie richt zich daarom in de eerste plaats op onze zoekfunctionaliteiten binnen Vanden Broele Connect. Dit is een iteratief proces met als doel de efficiëntie en nauwkeurigheid van de zoekresultaten voor onze gebruikers te verhogen en functionaliteiten aan te bieden die de gebruiker helpt bij het ontdekken van de juiste inhoud.

Verder implementeert onze redactie een reeks hulpmiddelen en software die mogelijk kunstmatige intelligentie (AI) bevatten voor taken zoals vertalingen of tekstverwerking. Ondanks deze technologische ondersteuning verzekeren we dat alles wat we publiceren onderworpen is aan een validatie door onze experts. Zo waarborgen we de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van onze content.

Door te investeren in AI, streven we ernaar om de gebruikservaring voortdurend te verrijken. We richten ons op innovatieve oplossingen die niet alleen de toegankelijkheid van informatie verbeteren, maar ook bijdragen aan een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface.

Data Verzameling en Gebruik

Dit proces kan soms inhouden dat we persoonlijke identificeerbare informatie aan uw zoekgedrag koppelen, uitsluitend met het doel om onze dienstverlening te optimaliseren en misbruik te voorkomen. Deze gegevens worden niet commercieel geëxploiteerd of met derden gedeeld.

We hanteren strikte richtlijnen om uw privacy te beschermen, waarbij elke verzamelde informatie met de grootste zorg wordt behandeld. Voor een volledig overzicht van onze privacypraktijken, verwijzen we u naar onze privacy-pagina, waar u kunt lezen hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken, en beschermen.

Beperkingen van AI

Ondanks de voordelen kan AI soms resulteren in het genereren van onvolledige of incorrecte informatie. Vanden Broele Connect zet zich in om deze beperkingen te minimaliseren door focus te houden op eigen content en strenge regels toe te passen op het generatieve model. Wanneer gebruikers fouten of inaccuraat advies tegenkomen, moedigen we hen aan dit te rapporteren. Dit stelt ons in staat om onze algoritmes continu te verbeteren en te zorgen voor de meest accurate en relevante informatie. We raden gebruikers aan om alle informatie met de nodige kritische blik op te nemen en bij twijfel de informatie in de bron te controleren.

Privacy en Derden

Vanden Broele Connect zet zich in om de privacy van onze gebruikers te beschermen. Het gebruik van onze diensten door gebruikers wordt niet ingezet voor het trainen van AI-modellen van derde partijen, noch stellen we deze informatie ter beschikking aan externe entiteiten. Onze focus ligt op het verbeteren van de eigen dienstverlening, met strikte naleving van de geldende privacywetgeving. We hanteren een beleid dat de verzamelde gegevens beschermt en enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn: het verbeteren van uw ervaring met Vanden Broele Connect. Lees hiervoor ook de privacy-pagina.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Het gebruik van AI-technologieën binnen Vanden Broele Connect brengt een gedeelde verantwoordelijkheid met zich mee. Wij vragen gebruikers om een kritische blik te werpen op de AI-aanbevelingen en zich bewust te zijn van de mogelijkheid van fouten. Uw feedback speelt een cruciale rol in het verbeteringsproces van onze AI. Door actief bij te dragen met observaties en suggesties, helpt u ons om de precisie van onze diensten te verfijnen en te zorgen voor een betrouwbare gebruikerservaring.

Als onderdeel van de gedeelde verantwoordelijkheid verzoeken we onze gebruikers ook om ons platform te gebruiken in overeenstemming met de bedoelde doeleinden. Wij vragen u uitdrukkelijk om niet te proberen onze diensten te gebruiken op manieren waarvoor ze niet ontworpen zijn. Dergelijke acties kunnen de integriteit van ons platform ondermijnen en de ervaring voor andere gebruikers negatief beïnvloeden. Daarnaast verzoeken we u nadrukkelijk geen persoonlijke gegevens, noch van uzelf noch van derden, te gebruiken in vragen of zoekopdrachten. Hoewel we ons uiterste best doen om dergelijke informatie te identificeren en te verwijderen uit onze systemen, kunnen we geen verantwoordelijkheid dragen voor persoonlijke informatie die door gebruikers wordt gedeeld. Dit helpt niet alleen uw eigen privacy te beschermen, maar ook die van anderen.

Contactinformatie

Voor vragen, zorgen of feedback met betrekking tot het gebruik van AI binnen Vanden Broele Connect, staan we klaar om u te ondersteunen. Neem gerust contact met ons op via diverse beschikbare kanalen. Uw feedback is van onschatbare waarde en draagt bij aan onze missie om continu te verbeteren en te innoveren.

Toegankelijkheid en Leesbaarheid

We streven ernaar om onze AI-disclaimer begrijpelijk en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Mochten er aspecten zijn die voor verbetering vatbaar zijn, horen we graag van u. Uw suggesties zijn welkom en worden gewaardeerd, aangezien ze ons helpen om onze communicatie verder te optimaliseren.

Updatebeleid

Dit document wordt regelmatig bijgewerkt om reflecties van veranderingen in ons AI-gebruik en datapraktijken weer te geven. We moedigen gebruikers aan om deze disclaimer periodiek te raadplegen om op de hoogte te blijven van de meest actuele informatie en ons beleid.

Cookies op Connect

Deze website maakt gebruik van cookies. De cookies die nodig zijn om de website te laten werken, kunt u niet weigeren. U kunt uw toestemming verlenen of weigeren voor het gebruik van onze analysecookies, waarmee we het gebruik van de website meten om deze gebruiksvriendelijker te maken. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen. In het cookiebeleid vindt u alle informatie. Cookiebeleid